Тэмдэглэлт баяр

Бүх төрлийн тэмдэглэлт баярыг таны хүссэн захиалгын дагуу болон тусгай хөтөлбөрт сэдэвчилсэн хэлбэрээр босоо болон суугаа хэлбэрээр зохион байгуулна.

  • Шинэ жил
  • Төрсөн өдөр
  • Байгууллагын тэмдэглэлт ойн арга хэмжээ
  • Мэргэжлийн баярын хүлээн авалт
  • Багш, эмч, цагдаа гэх мэт мэргэжлийн баярууд
  • Эмэгтэйчүүдийн баяр, цэргийн баяр
  • Хүүхдийн сэвлэг үргээх ёслол
  • Аялал зугаалга
©2023 НОМАДС КАТЕРИНГ ЭНД ИНТЕГРЭЙТЕД СЕРВИСИС ХХК