БАГЦ МЕНЮ

БАГЦ-1
БАГЦ-2
БАГЦ-3
БАГЦ-4
БАГЦ-1
БАГЦ-2
Брускетта
Тарт
Ролл
Сендвич
Бургер
Канапе
Махан Канапе
БАГЦ-1
БАГЦ-2
БАГЦ-3
БАГЦ-4
Бүх төрлийн стейк
Шорлог
Бургер, хотдог
©2023 НОМАДС КАТЕРИНГ ЭНД ИНТЕГРЭЙТЕД СЕРВИСИС ХХК